Angel Wings, Wrocław

Opis: Zespół zabudowy usługowo-biurowo-apartamentowej ANGEL WINGS we Wrocławiu przy ul. Traugutta 72-78. Inwestycja składa się z 4 faz, łącznie ok. 100.000m2 PUM i GLA, w tym 2 budynki wysokościowe ok. 170m wysokości.

Zakres usług: Zarządzanie pracami projektowymi oraz procesem uzyskiwania pozwoleń na budowę. Koordynacja i nadzór nad pracami konsultantów zewnętrznych i biur projektowych. Organizacja procesu przetargowego i wybór Wykonawców. Zarządzanie robotami budowlanymi na placu budowy. Kontrola realizacji prac zgodnie z opracowanym szczegółowym harmonogramem dla całości inwestycji.aktualne zdjecie z postępu robót budowlnych


aktualne zdjecie z postępu robót budowlnych

powrót

   
Copyright C 2009 Constructum.