UKR Guildford, UK i Szkocja

Opis: Centrum diagnostyki wykrywania chorób nowotworowych. 3 budynki w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zakres us³ug: Prace projektowe w bran¿y architektura i konstrukcja. Prace realizowane w ramach umowy o pracê z PM Group Polska Sp. z o.o. i PM Group Limited UK.


powrót

   
Copyright C 2009 Constructum.